News

June  18 th , 2019 the base contracts for BITCOIN, DE30.std, DE30.pro, GB100.std , GB100.pro, CH20.std,CH20.pro, PL20.pro, PL20.std, IT40.pro, IT40.std, FR40.pro, FR40.std, NL25.pro, NL25.std, ES35....
W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę...
2019-06-18 10:48
Aktualności
Dividends: SACYR
The resulting dividend will be applied to all open positions with the addition or deduction of swap points. •             SACYR  are long + 43.74 points and short -54 points
2019-06-14 11:46
Aktualności
Dividends
June  17th , 2019 is established right to dividend on instruments LPP, RESPOL . The resulting dividend will be applied to all open positions with the addition or deduction of swap points...
2019-06-14 11:43
Aktualności
Rollovers
June  18 th , 2019 the base contracts for BITCOIN, DE30.std, DE30.pro, GB100.std , GB100.pro, CH20.std,CH20.pro, PL20.pro, PL20.std, IT40.pro, IT40.std, FR40.pro, FR40.std, NL25.pro, NL25.std, ES35....
2019-06-14 11:17
Aktualności
Holiday: trading hours
Thursday 20th June 2019: BRACOMP.std, BRACOMP.pro, PL20.std, PL20.pro – trading will be disabled
2019-06-14 11:00
Aktualności
Rollovers: final value of swap points
The final value of swap points due rollover at the following instrument:    •             USINDEX.pro are long 48,5 points and short -49,5 points •             USINDEX.std are long 47.5 points and...
June 13th, 2019 the base contracts for USINDEX.pro, USINDEX.std, SOYBEAN.pro, SOYBEAN.std will be changed. The resulting rollover will be applied to all open positions with the addition or deduction...
2019-06-12 10:25
Aktualności
Rollovers: final value of swap points
At the moment of publication, the swap points for: •             JP225.pro are long 25 points and short -35 points •             JP225.std are long 20 points and short -40 points •            ...
The resulting rollover will be applied to all open positions with the addition or deduction of swap points. At the moment of publication, the swap points for: JP225.pro are long 22.5 points and short...