Ieskaitīt kontā naudu

Kredīt/debetkartes
  • Ļauj veikt pirmo depozītu
  • EUR valūtā
  • Tūlītēji maksājumi
  • Maksimāls lielums ir €2 500
Bankas pārskaitījums
  • Ļauj veikt pirmo depozītu
  • EUR valūtā
  • Līdz 3 darba dienu laikā
  • Bez maksimāla lieluma