Rollovers: NL25.pro; NL25.std; ES35.pro; ES35.std; ESP35

15-11-2019 10:23
The final value of swap points amounts is as following: • NL25.std dla pozycji długiej 5 pkt. dla pozycji krótkiej -25 pkt. • ES35.std dla pozycji długiej 44,8 pkt. dla pozycji krótkiej -52,8 pkt. • NL25.pro dla pozycji długiej 5 pkt. dla pozycji krótkiej -25 pkt. • ES35.pro dla pozycji długiej 44,8 pkt. dla pozycji krótkiej -52,8 pkt. • ESP35dla pozycji długiej 448 pkt. dla pozycji krótkiej -528 pkt.
Rollovers: NL25.pro; NL25.std; ES35.pro; ES35.std; ESP35