Novedades

2019-06-28 09:04
Aktualności
Dividends: CYFRPLST, GE
The resulting dividend will be applied to all open positions with the addition or deduction of swap points. CYFRPLST are long 3888 points and short -4800 points GE are long 0.85 points and short -1...
2019-06-21 09:30
Aktualności
Rollovers: final value of swap points
•             NATGAS.std are long 15  points and short -25 points •             NATGAS.pro are long 19  points and short -21 points
2019-06-21 09:29
Aktualności
Rollovers: NATGAS.std, NATGAS.pro
The resulting rollover will be applied to all open positions with the addition or deduction of swap points. At the moment of publication, the swap points for: •             NATGAS.std are long 9...
2019-06-19 09:32
Aktualności
Rollovers: final value of swap points
•             BITCOIN are long -2000 points and short 2000 points •             DE30.std are long 132,5 points and short -147,5 points •             GB100.std  are long 700  points and short -720...
At the moment of publication, the swap points for: •             US30.std are long -11 points and short 7 points •             US100.std are long -287,5 points and short 277,5 points •            ...
June  18 th , 2019 the base contracts for BITCOIN, DE30.std, DE30.pro, GB100.std , GB100.pro, CH20.std,CH20.pro, PL20.pro, PL20.std, IT40.pro, IT40.std, FR40.pro, FR40.std, NL25.pro, NL25.std, ES35....
W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę...
2019-06-18 10:48
Aktualności
Dividends: SACYR
The resulting dividend will be applied to all open positions with the addition or deduction of swap points. •             SACYR  are long + 43.74 points and short -54 points
2019-06-14 11:46
Aktualności
Dividends
June  17th , 2019 is established right to dividend on instruments LPP, RESPOL . The resulting dividend will be applied to all open positions with the addition or deduction of swap points...
2019-06-14 11:43
Aktualności
Rollovers
June  18 th , 2019 the base contracts for BITCOIN, DE30.std, DE30.pro, GB100.std , GB100.pro, CH20.std,CH20.pro, PL20.pro, PL20.std, IT40.pro, IT40.std, FR40.pro, FR40.std, NL25.pro, NL25.std, ES35....